2020-03-24

God man som tillhör riskgrupp för coronasmitta får skjuta upp undersökning för medicinsk åldersbedömning

Rättsmedicinalverket och Migrationsverket inför nu särskilda rutiner för medicinsk åldersbedömning i de fall gode man tillhör riskgrupp för smitta av coronaviruset och inte kan följa med den asylsökande ungdomen på undersökning.

Du som är gode man är den enda person som kan följa med den asylsökande ungdomen till undersökning för medicinsk åldersbedömning. Ställföreträdarskapet kan inte föras över från en god man till ett biträde eller någon annan.

Om du som god man är i riskgrupp att smittas av coronavirus och det finns en bokad tid för undersökning för medicinsk åldersbedömning får du nu möjlighet att begära att tiden bokas om. I praktiken innebär det att tiden tillfälligt får avbokas och att ny tid bokas in vid senare tillfälle.

Om du som god man är i riskgrupp att smittas av coronavirus och en tid för undersökning ännu inte har bokats in har du möjlighet att vänta med att boka in en tid tills det att Folkhälsomyndighetens rekommendationer har förändrats.

Kontakta Migrationsverket och berätta om du behöver boka om, så att vi kan göra en notering om detta och avvakta med beslut tills en undersökning har kunnat genomföras. För att boka om tiden för undersökning ska du själv kontakta mottagningen enligt kallelsen.

Läs mer om medicinska åldersbedömningar