Migrationsverket logotyp

2020-04-20

Migrationsverket återupptar utredningar och samtal

Den 30 mars pausade Migrationsverket tillfälligt längre utredningar och samtal för att minska spridningen av coronaviruset i samhället. Under tiden har Migrationsverket arbetat fram en lösning för hur längre utredningar och samtal ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

För att minska spridningen kommer de flesta möten nu att genomföras via video. Den person som ska utredas och handläggaren från Migrationsverket kommer att sitta i varsitt videorum i Migrationsverkets lokaler.

God man i samma rum som ensamkommande barn under utredningar

Utredningar med barn utan vårdnadshavare kan bara genomföras via video om god man och offentligt biträde är i samma rum som barnet i Migrationsverkets lokaler. För andra möten går det bra att välja att vara med på telefon.

Om det finns något särskilt behov som gör det svårt att ha möte via video kan mötet lösas på ett annat sätt. Det kan till exempel handla om hörsel- eller synnedsättning eller att en svår och komplicerad händelse ska redas ut.