Nytt LMA-kort räcker hela asyltiden

Den 1 januari 2022 införde Migrationsverket nya LMA-kort som uppdateras digitalt.

LMA-kort utfärdade efter 1 januari 2022 har en QR-kod som kan scannas med till exempel en smartphone eller en handscanner. Det gör det enkelt att kontrollera om kortet är giltigt och om personen på fotot har rätt att arbeta. Uppgifterna uppdateras digitalt och giltighetstiden kan förlängas varje gång du och barnet har kontakt med Migrationsverket. Kortet räcker hela asyltiden och behöver bara bytas ut om barnets personuppgifter ändras.

Om barnet har ett LMA-kort utfärdat före årsskiftet kan hen behålla det så länge kortet är giltigt. Giltighetstiden står tryckt på kortet. Ni kommer att få ett brev när ni kan komma och hämta barnets nya kort.

Läs mer om barnets LMA-kort