Ansökan om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet öppnar 1 februari

Alla som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som slutar gälla 4 mars 2023 måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd om de vill stanna i Sverige. Ansökan ska göras i en e-tjänst som är öppen mellan 1 februari och 4 mars.

Barn utan vårdnadshavare kan använda e-tjänsten själva, och god man behöver inte bekräfta ansökan. Migrationsverket kommer under vecka 4 att skicka ett informationsbrev med uppmaning att förlänga uppehållstillstånd till den adress som vi har registrerad för barnet.

E-tjänsten är enkel att använda, det enda som behövs är en mejladress och ett mobiltelefonnummer för att skapa ett konto. Om barnet inte kan ansöka själv kan en anhörig eller god man enkelt hjälpa hen att lämna in sin ansökan i e-tjänsten. Observera att man bara kan lämna in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd per konto. Ansökan tar bara några minuter och det behövs inga bilagor eller passkopior.

Ansök i tid

Det är viktigt att ansöka om förlängt uppehållstillstånd i tid, det vill säga senast den 4 mars 2023. En person som inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid måste ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt.

Besök Migra­tions­verket efter ansökan

Alla som ansöker om förlängt uppehållstillstånd måste följa upp sin ansökan med ett personligt besök för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till sitt nya uppehållstillståndskort. Tid för detta bokas i e-tjänsten för ansökan. Besöket kan ske efter 4 mars. God man måste inte följa med barnet till Migrationsverket.

Kontakta barnets mottagningsenhet om hen behöver ekonomiskt stöd för resan till Migrationsverket.

Läs mer om att förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet