Aktuellt

 • 2019-02-19

  Ökat fokus på Nord- och Östafrika i årets flyktingkvot

  Nu har Migrationsverket tagit beslut om fördelningen av årets flyktingkvot, eller vidarebosättning som det också kallas. Ett ökat fokus på Nord- och Östafrika, samt ett fortsatt starkt stöd för syriska flyktingar står för merparten av platserna.
 • 2019-02-11

  Ny e-tjänst för att söka statlig ersättning lanserad

  Den 15 februari kommer de första kommunerna att kunna börja använda en ny e-tjänst för att söka statlig ersättning. Till att börja med kommer du i e-tjänsten kunna ansöka om två ersättningar och se vissa schabloniserade utbetalningar som kommer att göras till kommunen.
 • 2019-02-01

  Ändrad rätt till ersättning för så kallade bevispersoner

  Den 1 mars ändras reglerna för utbetalning för bevispersoner. Det vill säga en person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. Ändringen innebär att kommuner nu kan söka ersättning för bistånd som lämnats till bevispersoner.
 • 2019-01-29

  Inför utbetalningar av årliga ersättningar

  Migrationsverket betalar varje år ut tre årliga ersättningar, två för mottagande av asylsökande ensamkommande barn och en årlig grundersättning för mottagande av nyanlända till kommunerna. Tidigare år har dessa ersättningar betalats ut utan medföljande dokumentation, men från och med i år kommer en utbetalningslista följa dessa utbetalningar.
 • 2019-01-03

  Nya fastställda schablonbelopp för 2019

  Regeringen har nu beslutat om vilka ersättningsbelopp som ska gälla för 2019.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.