2017-09-27

Nya ersättningar på plats, men glöm inte bort att ansöka om ersättning för de gamla som upphör

Nu finns många av de nya ersättningsformerna och tillhörande blanketter på egna sidor på Migrationsverkets webbplats. Det är dock minst lika viktigt att komma ihåg att ansöka om ”de gamla ersättningsformerna” som bara går att söka fram till den sista december.

När det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn och unga trädde i kraft den 1 juli 2017 tillkom olika ersättningsformer. Det nya ersättningsystemet innebar också att många ersättningsformer togs bort. Dessa ersättningsformer går bara att söka fram till den sista december 2017 så det är viktigt att dubbelkolla att kommunen verkligen ansökt om ersättning för kostnader de haft till och med den sista juni 2017.

De ersättningsformer som inte kommer gå att söka efter den 31 december 2017 är för asylsökande:

Belagd boendeplats enligt överenskommelse

Ensamkommande barn i ett hem för vård och boende (HVB)

Ensamkommande barn i stödboende

God man till asylsökande barn (gäller kostnader till och med sista december, se nedan)

Resa till anvisningskommun för ensamkommande barn

Asylsökande resa till förläggning

Utredningskostnader för ensamkommande barn

Vård och boende för ensamkommande barn

 

Och för personer med uppehållstillstånd försvinner ersättningarna för:

Belagd boendeplats enligt överenskommelse

Ensamkommande kommunplacerade barn i stödboende

Vård och boende för ensamkommande barn

Det som kan ansökas fram till den sista december är alltså kostnader som uppstått till och med den 30 juni 2017, dagen innan det nya ersättningsystemet trädde i kraft. Undantaget är god man där  kostnader kan ha uppstått till den sista december 2017 för ensamkommande barn som anvisats av Migrationsverket före den sista juni 2017.

Nya ersättningssidor och blanketter

Mycket av det nya ersättningsystemet bygger på automatiserade schablonutbetalningar, men det finns även nya ersättningsformer som ska ansökas via blankett.

För asylsökande handlar det om ersättning för:

Ankomstboende för ensamkommande barn

Vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL för ensamkommande barn

Vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL för ensamkommande unga

Och för personer med uppehållstillstånd handlar det om ersättning för:

Försörjningsstöd för kommunmottagna ensamkommande unga

Försörjningsstöd för kommunmottagna gymnasiestuderande unga

Särskilt förordnad vårdnadshavare för kommunmottagna ensamkommande barn

Vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL för kommunmottagna ensamkommande barn

Vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL för kommunmottagna ensamkommande unga

 

Du kan även läsa mer om de automatiserade schablonersättningarna för:

Asylsökande

Personer mer uppehållstillstånd