2017-12-07

Nyhetsbrev om bosättning och mottagande av nyanlända personer

Migrationsverket har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna och SKL publicerat ett nyhetsbrev om bosättning och mottagande av nyanlända personer.