2017-12-29

Nya fastställda schablonbelopp för 2018

Regeringen har nu beslutat om vilka ersättningsbelopp som ska gälla för 2018.

Utbildning för asylsökande och tillståndssökande barn

Schablonbelopp för 2018

  • 63 600 kronor per år för barn i förskola,
  • 52 000 kronor per år för en elev i förskoleklass,
  • 102 100 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola,
  • 116 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning till asylsökande m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om ersättning för barn i skola och förskola för:
Asylsökande
Tillståndssökande
Barn som fått uppehållstillstånd som bevispersoner

Grundersättning för mottagande av nyanlända

Schablonbelopp för 2018

  • 227 500 kronor (motsvarar fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken).

Ersättning för nyanlända personers etablering och introduktion

Schablonbelopp för 2018

  • 133 200 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
  • 80 300 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ersättningar för personer med uppehållstillstånd som betalas ut till kommuner utan ansökan