2018-01-04

1,8 miljarder i förskott till kommunerna

Migrationsverket ökade förra året kraftigt kapaciteten för att handlägga ansökningar om statlig ersättning till kommuner och landsting. Den 29 december gjorde Migrationsverket en delutbetalning på drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna.

Läs mer om delutbetalningen och Migrationsverkets handläggning av statlig ersättning.