2018-01-19

Snart kommer er kommun kunna börja använda en ny e-tjänst

Migrationsverket har tagit fram en e-tjänst där kommuner kan se och ändra uppgifter om vilka ensamkommande barn och unga de ansvarar för. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna som trädde i kraft den 1 juli 2017 och har fram till nu kommunicerats via en blankett. Blanketten ska fortsätta användas tills dess er kommun får tillgång till e-tjänsten.

Den 22 januari kommer de första kommunerna kunna börja använda e-tjänsten. Migrationsverket kommer att ansluta kommunerna till e-tjänsten etappvis. Målet är att alla kommuner ska kunna använda e-tjänsten från första kvartalet 2018. Vi kommer meddela er kommuns kontaktperson och administratör när er kommun kan börja använda tjänsten.

En förutsättning för att kunna börja använda e-tjänsten är att kommunen tagit del av, skrivit under och skickat in avtalet om användandet av e-tjänsten samt utsett en administratör.

Migrationsverket planerar att senare under 2018 lansera en e-tjänst där kommuner kan söka statlig ersättning. Mer information om den e-tjänsten kommer inom kort.

På sidan E-tjänster för kommuner loggar du in i tjänsten. Här kommer även uppdateringar kring tjänsten publiceras.

Om du har frågor om avtalen eller införandet av e-tjänsten kan du mejla:
schablonersattningar-kommuner@migrationsverket.se