2018-02-23

Små förändringar gör det enklare att hitta rätt på webbplatsen

Under de senaste månaderna har vi ändrat lite på sidorna om statlig ersättning för att de ska bli lite enklare att navigera i. Det handlar bland annat om nya sidingångar, uppdaterade informationsblad och förenklade namn.

Uppdaterade informationsblad om statlig ersättning

Informationsbladen som på ett översiktligt sätt summerar alla statliga ersättningar har uppdateras.

Du hittar informationsbladen på ingångssidan för statlig ersättning

Nya ingångar för bevispersoner, tillståndssökande och medicinska skäl

Tidigare har de ersättningstyper som går att söka för bevispersoner, tillståndssökande och personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl legat inne på ingångarna för asylsökande eller personer med uppehållstillstånd. Nu har de lyfts ut och fått egna ingångar.

Sök ersättning för bevispersoner

Sök ersättning för tillståndssökande

Sök ersättning för personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl

Vård av barn i annat hem än det egna blir Insatser för barn med vårdnadshavare i Sverige

Vi har bytt namn på sidan som i rullistorna tidigare hetat Vård av barn i annat hem än det egna. Nu heter sidorna istället Vårdinsatser för asylsökande barn med vårdnadshavare i Sverige och Vårdinsatser för tillståndssökande barn med vårdnadshavare i Sverige.

Här hittar du de ersättningstyper som upphört

Sidorna för de ersättningsformer som inte ingick i ersättningsystemet som trädde i kraft förra året och som inte längre går att söka, har vi samlat i en rullist som du hittar på ingångssidan för statlig ersättning.