2018-03-09

Påminnelse: Ansökan inom sex månader

Från den 1 juli 2017 gäller nya bestämmelser om när en ansökan senast ska ha kommit in till Migrationsverket.

För ansökan som avser asylsökande m.fl. gäller i samtliga fall att ansökan enligt asylersättningsförordningen ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader från utgången av det kvartal ansökan avser. Undantag endast för ansökan om extraordinära omställningskostnader.

För ansökan som avser kommunmottagna ensamkommande barn med uppehållstillstånd gäller också att ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader. För övriga ersättningar gäller fortfarande tidigare ansökningstider.

Du hittar information om ansökningstider, ansökningsblanketter och vad som eventuellt ska bifogas på respektive ersättningsida under ingången Statlig ersättning.