2018-06-01

Nya kontaktuppgifter för statlig ersättning gäller kommuner i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län

Enheten för statliga ersättningar i Alvesta avvecklas under juni och de kommuner som hittills har vänt sig dit ska från och med den 1 juni istället skicka ansökningar till Migrationsverket i Norrköping.

Frågetelefonen och e-postadressen till Alvesta är stängd från den 1 juni. Kommuner i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län ska istället kontakta enheten SEA 1 i Norrköping.

De ärenden som har skickats till Alvesta men ännu inte har handlagts har fördelats om till enheterna i Göteborg, Örebro och Skellefteå.