2018-08-02

Tillfällig kommunersättning för ensamkommande unga samt utökad målgrupp

I augusti betalar Migrationsverket återigen ut tillfälliga statliga ersättningar. Det handlar om 200 miljoner kronor som kan användas för att hjälpa ensamkommande unga över 18 att stanna kvar i en kommun, däribland de ungdomar som omfattas av möjligheten att söka nytt uppehållstillstånd för gymnasiala studier.

Sedan slutet av 2017 har Migrationsverket betalat ut 585 miljoner kronor i form av tillfälliga statliga ersättningar till kommuner. Regeringens beslut om de tillfälliga ersättningarna syftade till att låta ensamkommande unga i asylprocessen bo kvar i vistelsekommunen även efter att de fyllt 18.

I augusti betalas ytterligare 200 miljoner kronor ut till kommunerna.

Den 1 juli 2018 utvidgade regeringen målgruppen för kommunersättningsförordningen till att även omfatta de ensamkommande unga som får uppehållstillstånd för gymnasiala studier, enligt den nya gymnasielagen.

Läs mer om den nya gymnasielagen här