2018-08-09

Migrationsverket har lämnat förslag på 2019 års kommunanvisningar samt länstal

9 000 nyanlända föreslås omfattas av anvisningar till kommunerna under 2019. Det framgår av det underlag som Migrationsverket tagit fram på uppdrag av regeringen.

Förslaget innehåller också en fördelning på länsnivå (länstal). Uppdraget har genomförts i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna samt Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

Läs förslaget i sin helhet här.PDF

Läs mer om uppdraget i en tidigare nyhet.