Migrationsverket logotyp

2019-01-03

Nya fastställda schablonbelopp för 2019

Regeringen har nu beslutat om vilka ersättningsbelopp som ska gälla för 2019.

Utbildning för asylsökande och tillståndssökande barn och elever

Schablonbelopp för 2019

  • 65 300 kronor per år för barn i förskola,
  • 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass,
  • 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola,
  • 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om ersättning för barn och elever i förskola och skola:

Grundersättning för mottagande av nyanlända

Schablonbelopp för 2019

  • 232 500 kronor (motsvarar fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken).

Ersättning för nyanlända personers etablering och introduktion

Schablonbelopp för 2019

  • 142 600 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
  • 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om höjningen av beloppen på regeringens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om ersättningar för personer med uppehållstillstånd som betalas ut till kommuner utan ansökan.