Migrationsverket logotyp

2019-01-29

Inför utbetalningar av årliga ersättningar

Migrationsverket betalar varje år ut tre årliga ersättningar, två för mottagande av asylsökande ensamkommande barn och en årlig grundersättning för mottagande av nyanlända till kommunerna. Tidigare år har dessa ersättningar betalats ut utan medföljande dokumentation, men från och med i år kommer en utbetalningslista följa dessa utbetalningar.

Den första utbetalningen avser den fasta årliga ersättningen om 500 000 kronor för mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Den betalas ut nu i januari och samtliga kommuner kommer att få en utbetalningslista per post. Kommande utbetalningar avseende den rörliga årliga ersättningen för mottagande av asylsökande ensamkommande barn samt grundersättningen för mottagande av nyanlända kommer att följas av utbetalningslistor. För kommuner som är anslutna till den nya, snart införda, e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning” kommer utbetalningslistan att presenteras i e-tjänsten. För kommuner som ännu inte är anslutna till e-tjänsten, kommer utbetalningslistan att skickas ut per post.

Anslutningarna till e-tjänsten påbörjas nu under första kvartalet och planeras vara avslutade under våren, förutsatt att anslutningsavtalet undertecknats och att det tillsammans med kommunens behörighetshandling skickats in till Migrationsverket. Avtalshandlingar skickades ut till samtliga kommuner i mitten av november 2018.

Det exakta utbetalningsdatumet för den årliga ersättningen för mottagande av nyanlända är inte bestämt, men det kommer att ske senast den sista april 2019.

Här finns mer information om de årliga ersättningarna för mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Här finns mer information om den årliga grundersättningen för mottagande av nyanlända