Migrationsverket logotyp

2019-02-01

Ändrad rätt till ersättning för så kallade bevispersoner

Den 1 mars ändras reglerna för utbetalning för bevispersoner. Det vill säga en person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. Ändringen innebär att kommuner nu kan söka ersättning för bistånd som lämnats till bevispersoner.

Förordningsändringen innebär att kommuner enligt 17 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. kan söka ersättning för bistånd som lämnats enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Tidigare bestämmelse gav endast kommunen rätt till ersättning för ekonomiskt bistånd som betalats ut.

Ändringen gäller retroaktivt.

Läs mer om ersättning för kostnader för bistånd och viss vård till bevispersoner

Läs den förändrade förordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster