Migrationsverket logotyp

2019-02-11

Ny e-tjänst för att söka statlig ersättning lanserad

Den 15 februari kommer de första kommunerna att kunna börja använda en ny e-tjänst för att söka statlig ersättning. Till att börja med kommer du i e-tjänsten kunna ansöka om två ersättningar och se vissa schabloniserade utbetalningar som kommer att göras till kommunen.

E-tjänsten Ansök om statlig ersättning har under hösten 2018 testats av flera kommuner och resultatet har varit lyckat. Migrationsverket kommer att släppa in några kommuner i taget till e-tjänsten och räknar med att alla kommuner som har skrivit på ett avtal och kommit in med användaruppgifter ska kunna använda tjänsten under våren 2019.

Inledningsvis kommer följande ersättningar och schablonersättningar som betalas ut utan ansökan att finnas i tjänsten:

Etappvis utveckling

Migrationsverket utvecklar e-tjänsten Ansök om statlig ersättning i etapper. Det innebär att fler ersättningar och funktioner kommer att utvecklas och lanseras efter hand. Under 2019 kommer att Migrationsverket fokusera på att digitalisera kommunersättningar som rör asylsökande, samt vissa schabloniserade ersättningar.

Det innebär i sin tur att landsting/regioner och ersättningstyper för nyanlända personer inte kommer att tas med i e-tjänsten under den närmaste tiden.

Den långsiktiga målsättningen är att alla ersättningar ska digitaliseras och, i de fall det går, även automatiseras.

Manualer, vägledning och tips

På inloggningssidan för Ansök om statlig ersättning hittar du manualer och några tips som hjälper dig att använda e-tjänsten.

På inloggningssidan kommer Migrationsverket även att informera när det sker uppdateringar eller förändringar i e-tjänsten.

Inloggningssidan för Ansök om statlig ersättning