Migrationsverket logotyp

2019-06-11

Migrationsverket tar fram förslag om 2020 års kommunanvisningar samt länstal

På regeringens uppdrag tar Migrationsverket nu fram ett förslag på hur många nyanlända som kommer att omfattas av anvisning till kommun under 2020. Dessutom ska Migrationsverket föreslå en fördelning på länsnivå (länstal).

I fördelningsförslaget ska Migrationsverket beakta kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända, såsom befolkningsstorlek, mottagandet av asylsökande, arbetsmarknadsförut­sättningar och övrigt mottagande av nyanlända.

Uppdraget genomförs i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppdraget ska redovisas senast den 12 augusti 2019.