Migrationsverket logotyp

2019-07-04

Automatiskt utbetalade ersättningar sker via e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning”

Administrationen av de automatiskt utbetalda ersättningarna avseende asylsökande ensamkommande barn överförs allteftersom till e-tjänsten.

Detta innebär att utbetalningarna löpande kommer att presenteras i den utbetalningslista som i slutet av varje månad finns i e-tjänsten. För mer information om ersättningarna se Ersättning för asylsökande som betalas ut utan ansökan. Mer information om e-tjänster finns på sidan E-tjänster för kommuner.