Migrationsverket logotyp

2019-07-10

Uppdatering av Kontakt och adresser

Migrationsverkets enhet för statlig ersättning asylsökande i Göteborg har sedan årsskiftet övertagit ansvaret för ansökningar som avser asylsökande från kommunerna i Skåne och Region Skåne.

Från årsskiftet har även ansvaret för ansökningar som avser tillståndssökande, bevispersoner och personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl fördelats från enheten i Norrköping till samtliga enheter för statlig ersättning asylsökande, det vill säga samma ansvarsfördelning som för ansökningar som avser asylsökande.

Den nya ansvarsfördelningen avser pappersansökningar och påverkar inte ansökningar om ersättning via e-tjänst.

Mer information om var ansökan ska skickas finns på följande sidor:

Kontakt och adresser för kommuner
Kontakt och adresser för landsting

E-tjänster för kommuner
E-tjänst för landsting