Migrationsverket logotyp

2019-07-11

Uppdaterad information om ersättning för ekonomiskt bistånd samt stöd och hjälp i boendet för nyanlända

Informationen om rätt till ersättning för ekonomiskt bistånd har uppdaterats och anger villkor för ersättning för personer som har fått rätt till etablering prövad såväl före som efter den 1 januari 2018. I samband med uppdateringen har informationen om ersättning för stöd och hjälp i boendet flyttats till en egen sida.

Läs mer om ersättning för ekonomiskt bistånd

Läs mer om ersättning för stöd och hjälp i boendet