Migrationsverket logotyp

2019-09-23

Lansering av fler ersättningstyper i e-tjänsten för statlig ersättning

Under vecka 41 har Migrationsverket levererat möjligheten för kommuner att ansöka digitalt för fler ersättningstyper. Det gäller ersättning för vårdinsatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller motsvarande enligt socialtjänstlagen (SoL) för asylsökande ensamkommande barn och unga.

Sedan tidigare kan du redan ansöka om statlig ersättning och se schablonersättningar för flera olika ersättningstyper, bland annat ankomstboende för ensamkommande barn och vårdinsatser för asylsökande barn med vårdnadshavare i Sverige.

Samtliga kommuner behöver ansluta sig

Det är viktigt att samtliga kommuner ansluter sig så fort som möjligt till e-tjänsten så att Migrationsverket kan fortsätta att digitalisera fler ersättningstyper. Det är endast de kommuner som är anslutna till e-tjänsten som kommer att få tillgång till beslut för ansökta ersättningar som har koppling till automatiska schabloner. Övriga kommuner kommer inte komma åt denna information eftersom detta administreras genom e-tjänsten.

Som kommun ansöker du alltid elektroniskt för de ersättningstyper som finns i e-tjänsten. Antalet ersättningstyper kommer att utökas under hösten.

Läs tidigare nyhet om lansering av e-tjänsten

Läs mer om e-tjänster för kommuner