Migrationsverket logotyp

2019-11-04

Lansering av Administrera behörigheter för e-tjänster

Under vecka 47 kommer Migrationsverket möjliggöra för kommuner att administrera behörigheter på ersättningsnivå för tjänsten Ansök om statlig ersättning. Det kommer samtidigt att lanseras ett helt nytt utseende för att administrera kommuners behörigheter för båda e-tjänsterna.

Funktionaliteten kommer, förutom förändringen att administrera behörigheter, att vara densamma som tidigare för både ”Ansöka om statlig ersättning” och ”Se och ändra ansvar för ensamkommande”. Den gamla länken slutar fungera och en ny länk läggs upp här på webbsidan. Kom ihåg att uppdatera era eventuella bokmärken.

För e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kommer det även innebära följande:

  • Alla behörigheter kommer att vara densamma som förut.
  • Eftersom vi tidigare inte haft behörighet på ersättningsnivå har alla behöriga rättigheter att söka och följa upp alla ersättningar som i dag finns i e-tjänsten. Behöver det göras begränsningar för olika användare är det kommunernas uppgift att gå in och ”ta bort” behörighet till den eller de ersättningar som det gäller.
  • När det kommer nya ersättningar i e-tjänsten behöver administratören gå in och lägga till behörighet för den eller de personer som ska ha rättighet att söka och följa upp ersättningen.

Läs mer om de olika e-tjänsterna