Migrationsverket logotyp

2019-11-12

Färre anvisningar av nyanlända än tidigare beräknat

Antalet personer som får bosättningsgrundande uppehållstillstånd 2019 har visat sig bli färre än vad Migrationsverket antagit tidigare i år. Det innebär samtidigt att Migrationsverkets utrymme att ta hänsyn till nyanländas individuella behov ökar.

Migrationsverket kommer inte att nå upp till regeringens beslut om 9 000 anvisade nyanlända till kommunerna 2019.

Bedömningen utifrån verkets oktoberprognos är att antalet anvisade på 2019 års läns- och kommuntal istället kommer att bli cirka 8 300 i år. Minskningen är på ett nationellt plan och utgör därför ingen tillförlitlig indikator på hur många färre nyanlända en enskild kommun kan räkna med i år.

– Vi har förståelse för att kommunernas planering och arbete för mottagande av nyanlända påverkas av att antalet anvisade nu blir något lägre än vi tidigare sagt, säger Jens Carlander, expert på bosättningsfrågor.

Ökad hänsyn till individuella behov

En konsekvens av det minskade antalet anvisade nyanlända är att Migrationsverket vid anvisning kan ta ökad hänsyn till nyanländas individuella behov och eventuella särskilda skäl för att bosättas i en specifik kommun.

– Det kan till exempel vara att den nyanlända genom sin familj eller arbete redan har en starkare koppling till en viss kommun. Situationen möjliggör nu att vi kan lägga mer fokus än tidigare på den här matchningen mellan nyanlända och kommunerna, säger Jens Carlander.

Bosättningsenheten har löpande kontakt med kommuner

Det är fler faktorer än antalet beviljade uppehållstillstånd som påverkar antalet anvisningar, och därför har Migrationsverket inte varit helt säkra på att antalet kommer att understigas i år förrän i samband med verkets senaste prognos som publicerades 25 oktober.

– Vi har löpande kontakt med de kommuner vars anvisningar avviker från den månatliga årsplaneringen, säger Maria Tunström, enhetschef på bosättningsenheten.

De kommuner som har funderingar kring hur anvisningsförfarandet de sista anvisningsmånaderna 2019 påverkar deras arbete med mottagande av anvisade nyanlända är välkomna att kontakta Migrationsverkets bosättningsenhet:

bosattningsenheten@migrationsverket.se

Telefonnummer: 010-203 42 29

Telefontid: Helgfri vardag 9.00–16.00

Fakta

Regeringen ger varje år Migrationsverket i uppdrag att föreslå hur många nyanlända som behöver omfattas av anvisningar till kommuner året därpå. Underlaget till 2019 års länstal om 9 000 anvisade nyanlända lämnades till regeringen av Migrationsverket i augusti 2018. Underlaget utgick ifrån Migrationsverkets juliprognos. Regeringen beslutade i oktober 2018 om länstalet 2019 i enlighet med verkets förslag. Länsstyrelserna beslutade sedan, på grundval av länstalen, om fördelningen mellan kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under kalenderåret 2019 (kommuntal). Kommuntalen beslutas i förväg för ett kalenderår i taget.

Ett viktigt syfte med Migrationsverkets underlag, regeringens beslut om länstal samt länsstyrelsernas beslut om kommuntal är att ge kommunerna bättre förutsättningar att planera mottagandet av nyanlända.