Migrationsverket logotyp

2020-01-02

Fastställda schablonbelopp för 2020 och grundersättningen upphör

Regeringen har nu beslutat om vilka ersättningsbelopp som ska gälla för 2020 samt om upphävande av en ersättning.

Utbildning för asylsökande och tillståndssökande barn och elever

Schablonbelopp för 2020

Beloppen ändras inte utan är desamma 2020 som 2019.

  • 65 300 kronor per år för barn i förskola,
  • 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass,
  • 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola,
  • 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning för asylsökande med flera.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om ersättning för barn och elever i förskola och skola för:

Grundersättning för mottagande av nyanlända

Grundersättning för kommunernas beredskap och kapacitet (som motsvarat fem prisbasbelopp) har upphört och kommer inte att betalas ut efter 2019.

Ersättning för nyanlända personers etablering och introduktion

Schablonbelopp för 2020

  • 146 100 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
  • 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om grundersättningen och höjningen av beloppen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om ersättningar för personer med uppehållstillstånd som betalas ut till kommuner utan ansökan