Migrationsverket logotyp

2020-01-20

Nya regler för asylsökande som vill ordna eget boende

Den 1 januari 2020 trädde nya regler i kraft för asylsökande som väljer att ordna eget boende, EBO. Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020 och innebär att den sökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar.

Lagens syfte är att asylsökande i fler fall ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Lagändringen började gälla den 1 januari 2020, men Migrationsverket börjar tillämpa reglerna den 1 juli 2020.

Den som är asylsökande får alltid erbjudande att bo i något av Migrationsverkets boenden i väntan på att få sitt ärende prövat. Men den som vill ordna ett eget boende från och med den 1 juli 2020 riskerar alltså att förlora sin dagersättning om man flyttar till ett område som finns i den förteckning som Migrationsverket så småningom kommer att presentera.

Kommunerna ska anmäla vilka områden som berörs

Regeringen har angett 32 kommuner där det kan finnas områden som har socioekonomiska utmaningar. Det är dessa kommuner som senare i vår kommer att kunna anmäla specifika områden i sin kommun till Migrationsverket.

Migrationsverket kommer sedan att publicera en förteckning över områdena som är tillgänglig för den som har planer på att ordna eget boende.

Exakt vad kommunerna, efter samråd med respektive länsstyrelse, ska anmäla till Migrationsverket utreds just nu. Migrationsverket har alltså ännu inte fattat beslut om det som ska skickas in är specifika gatuadresser, postnummer eller liknande. Så snart det finns beslut om tillvägagångssätt kommer Migrationsverket att lämna information om detta.

Det finns dock inga hinder för kommuner att redan nu påbörja arbetet med att identifiera områden som man senare kommer att anmäla till Migrationsverket.

För närvarande bor runt 17 000 asylsökande i något av Migrationsverkets boenden runtom i landet, medan 22 500 asylsökande har valt att ordna eget boende.

Den som redan bor i ett område som från och med den 1 juli 2020 ingår i Migrationsverkets förteckning över områden med socioekonomiska utmaningar påverkas inte av lagändringen.

Dessa kommuner kommer kunna anmäla att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen, till Migrationsverket: Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro.