Migrationsverket logotyp

2020-01-28

Medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga

(Uppdaterad 2020-02-06) Regeringen har tilldelat Länsstyrelsen i Jönköpings län 60 miljoner kronor under 2020 för att fördela till insatser som syftar till att skapa beredskap och kapacitet i mottagandet.

Inom kort kommer runt 400 personer med uppehållstillstånd, de flesta för studier på gymnasial nivå, behöva flytta från Migrationsverkets boenden. Ytterligare runt 100 personer, vars ärenden ännu inte avgjorts, kan också beröras. Utgångpunkten är att var och en på egen hand ska ordna sitt boende.

Medel fördelas av Läns­sty­relsen i Jönkö­pings län

Regeringen har beslutat att tilldela Länsstyrelsen i Jönköpings län 60 miljoner kronor under 2020 för att fördela till insatser som syftar till att skapa beredskap och kapacitet i mottagandet. Länsstyrelsen prioriterar de län där det finns kommuner som har ett särskilt behov av att utveckla boendelösningar för ensamkommande unga som har beviljats uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå och som kommer att behöva flytta från Migrationsverkets boenden.

Läs mer i regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur du ansöker om medel på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Faktaruta

Bakgrunden till att utflyttarna behöver ske är en kammarrättsdom från den 18 juni 2019 som säger att den som har fått uppehållstillstånd, men som inte omfattas av bosättningslagen, inte har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket.

Migrationsverkets tolkning av domen är att denna grupp inte längre har rätt att bo i Migrationsverkets boenden när de har beviljats uppehållstillstånd.

400 personer måste flytta från Migra­tions­ver­kets boenden

Lista per den 21 januari 2020 över vilken kommun personerna finns iPDF