Migrationsverket logotyp

2020-02-06

Förändrad ansvarsfördelning för ärenden om statlig ersättning

Från och med den 31 mars 2020 avvecklas enheten för statlig ersättning 4 i Stockholm och Skellefteå. Det innebär att de under februari och mars endast arbetar med att avsluta pågående ärenden.

Nya ansökningar om statlig ersättning – som inte sker via e-tjänst – ska från och med februari skickas till enheterna för statlig ersättning i Örebro respektive i Norrköping.

Information om vilken enhet som ansvarar för just din kommun, hittar du under Kontaktuppgifter statlig ersättning.