Migrationsverket logotyp

2020-02-24

Kommu­nernas motta­gande av ensam­kom­mande barn samt nyan­lända under 2020

Under 2020 beräknas kommunerna ta emot 7 100 anvisningar för mottagande av nyanlända samt 1 000 anvisningar för mottagande av asylsökande ensamkommande barn.

Migrationsverket har fastställt kommunernas anvisningsandelar för mottagandet av de 1 000 asylsökande ensamkommande barn, som enligt Migrationsverkets februariprognos beräknas komma under året.

Länsstyrelserna har beslutat om kommuntal för bosättning av nyanlända, det vill säga fördelningen mellan kommunerna inom respektive län. Kommuntalen för nyanlända inkluderar även vidarebosatta ensamkommande barn med uppehållstillstånd (kvotflyktingar). Fördelningen har gjorts efter regeringens beslut om länstal för 7 100 nyanlända (varav 5 000 kvotflyktingar) som ska anvisas för bosättning under året.

Kommunandelar för asylsökande ensamkommande barn 2020

Aktuella kommun- och länstal på länsstyrelsernas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsplanering inklusive kommuntal för nyanlända 2020