Migrationsverket logotyp

2020-02-28

Fler ersätt­nings­typer i e-tjänsten Ansök om statlig ersätt­ning

Från den 1 mars presenteras schablonersättning för asylsökande ensamkommande barn i e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning”.

Det blir också möjligt att ansöka om fler ersättningstyper via e-tjänsten.

Ansök om statlig ersättning