Migrationsverket logotyp

2020-03-11

Migrationsverkets överföring av kvotflyktingar till Sverige från Iran pausas

Migrationsverket har med anledning av coronaviruset ställt in resorna för de kvotflyktingar som skulle ha kommit till Sverige.

Med anledning av att Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har pekat ut vissa områden där smittspridning råder har Migrationsverket för tillfället ställt in resorna för de kvotflyktingar som skulle ha kommit till Sverige från Iran i närtid. När och om dessa resor kan återupptas beror på utvecklingen av coronaviruset.

I nuläget finns det inga kvotflyktingar som väntar på överföring till Sverige från andra områden där smittspridning pågår

Migrationsverket följer dagligen utvecklingen av coronaviruset, och har löpande kontakt med Folkhälsomyndigheten, MSB, UD och andra berörda myndigheter i den här frågan.

Planerade överföringar från andra länder/områden kommer även de att avbrytas om dessa bedöms vara drabbade av smittspridning av Coronaviruset.

Hälso­kon­troller av kvot­flyk­tingar

Kvotflyktingar som reser till Sverige genomgår hälsokontroller av läkare 72‒24 timmar innan en resa. Med anledning av coronaviruset har dessa kontroller förstärkts med att särskilt uppmärksamma symptom relaterade till viruset – främst feber, luftvägssymtom och hosta. En person som misstänkts eller bekräftas bära på coronaviruset kommer inte att resa till Sverige i nuläget.