Migrationsverket logotyp

2020-04-16

UPPDATERAD: Migra­tions­verket skjuter upp över­fö­ring av kvot­flyk­tingar till Sverige tills­vi­dare

Efter ett tidigare uppehåll i överföringar av kvotflyktingar har Migrationsverket nu beslutat att skjuta upp överföringar tillsvidare.

Uppdaterad 27 april 2020.

Vid en videokonferens i mars meddelade Migrationsverket att överföringar av kvotflyktingar sköts upp under mars och april. Nu har Migrationsverket beslutat att skjuta upp överföringar av kvotflyktingar tillsvidare, på grund av coronavirusets spridning i världen och i Sverige. Det innebär att alla inplanerade överföringar ställs in. Beslutet följs upp löpande och kommer att omprövas när expertmyndigheter bedömer att risken för spridning av viruset i världen minskat, och det finns möjlighet att återuppta arbetet med överföringar.

Akuta ärenden med särskilda omständigheter kan efter kontroll av hälsotillstånd och efter överenskommelse med mottagande kommun bli aktuella för överföring under perioden.

Migrationsverket har den senaste månaden avvaktat med anvisningar av kvotflyktingar med anledning av osäkerheten kring när överföringar kan ske.

Arbetet kommer nu att återupptas och anvisningar kommer att ske med planerat mottagningsdatum från den 15 augusti och framåt. Detta för att ge kommunerna bättre förutsättningar att planera sin verksamhet. Migrationsverket fortsätter att utreda och bevilja tillstånd, dock inte i samma takt som tidigare, eftersom färre ärenden än vanligt presenteras av UNHCR.

När överföringar av kvotflyktingar återupptas, kommer Migrationsverket att informera kommunerna och länsstyrelserna. Om överföringarna skulle återupptas under sommaren, kommer detta inte att innebära fler överföringar under sommarmånaderna än vad som tidigare är överenskommet i årsplaneringen.

Regeringskansliets och Migrationsverkets inriktning är att flyktingkvoten på 5 000 under 2020 ska uppnås. Det innebär att målsättningen fortfarande är att överföra 5 000 kvotflyktingar i år, vilket betyder att kommuner bör ha beredskap för ett mer koncentrerat mottagande när det återigen finns möjlighet till överföringar. Migrationsverket kommer att göra vad vi kan i samarbete med kommunerna för att mottagandet ska fungera så bra som möjligt.