Migrationsverket logotyp

2020-06-09

Nya rutiner för ersättning för tomhyra

Med anledning av digitaliseringen av ersättning för vissa hyreskostnader, så kallad tomhyra, har Migrationsverket sett över och ändrat rådande rutiner.

Tidigare har ersättning lämnats för hel respektive halv månadshyra. För att nå en mer förutsägbar och korrekt bedömning av dessa ärenden har rutinen ändrats. Från och med den 8 juni 2020 lämnas ersättning för de dygn som bostaden faktiskt stått tom. Detta gäller samtliga ansökningar som handläggs från och med detta datum. I samband med denna ändring har Migrationsverket reviderat ansökningsblanketten som nu finns i en uppdaterad version.

Läs mer om tomhyra på Ersättning för tomhyra.

Ansök om ersättning för tomhyra via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.