Migrationsverket logotyp

2020-06-25

Förändringar i bosättningsunderlaget för nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen

Migrationsverket har tagit fram en ny version av det bosättningsunderlag som används för att hitta den lämpligaste kommunen till en nyanländ.

I underlaget samlas information om den nyanlände som kan påverka vilken kommun som anvisas. Där finns också information som kommunen kan behöva för att förbereda ett bra mottagande.

Både kommuner och olika funktioner på Migrationsverket har haft önskemål om ett förbättrat bosättningsunderlag. Det uppdaterade bosättningsunderlaget har utvecklats för att bättre passa kommunernas behov och vara enklare att fylla i och använda för Migrationsverket.

Mer och tydligare information

Den uppdaterade versionen har en tydligare utformning och presentation av information. Vissa frågor som inte varit relevanta har tagits bort och andra frågor, som har efterfrågats av kommunerna, har lagts till.

Förhoppningen är att mer relevant och korrekt information förbättrar kommunernas möjligheter att förbereda ett bra mottagande för den nyanlände.

Båda versionerna används under en övergångsperiod

Det uppdaterade bosättningsunderlaget kommer att börja användas i början av juli. Under en övergångsperiod kan båda versioner av underlaget komma att användas parallellt. Vilken version av underlaget som följer med ett anvisningsbeslut beror på när det ursprungliga bosättningsuppdraget startades. Det betyder att det kan komma olika underlag från Migrationsverket till olika uppdrag. Med tiden kommer det tidigare underlaget att fasas ut.

Kontakt vid frågor

Om du har generella frågor om bosättningsunderlagets uppdatering är du välkommen att kontakta Migrationsverkets bosättningsenhet via bosattningsenheten@migrationsverket.se. Om du har frågor kring ett enskilt underlag kan du, precis som vanligt, kontakta aktuell mottagningsenhet (för nyanlända som bor i ett av Migrationsverkets tillfälliga boenden) eller enheten för samordning vidarebosättning via swedishquota@migrationsverket.se (för kvotflyktingar).