Migrationsverket logotyp

2020-07-01

Nya regler för asyl­sö­kande som ordnar eget boende

Från och med 1 juli gäller nya regler för den som flyttar till ett eget boende, EBO, under sin väntan på beslut om uppehållstillstånd. Asylsökande som flyttar till vissa bostadsområden kan förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag från Migrationsverket.

Med anledning av de förändrade reglerna har informationen om bostad för asylsökande uppdaterats.

Mer information finns på sidan Bostad för asylsökande och i nyheten Nu börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna för eget boende.