Migrationsverket logotyp

2020-07-15

Migrationsverket återupptar överföringen av kvotflyktingar

I april beslutade Migrationsverket att skjuta upp överföringen av kvotflyktingar till Sverige tillsvidare. Bakgrunden till beslutet var coronavirusets spridning i världen och i Sverige. Migrationsverket har i kontakter med stat och kommuner sett att överföringar kommer att kunna påbörjas under året.

Migrationsverket har beslutat att under augusti försiktigt och gradvis återuppta överföringarna. En noggrann planering med beredskap för eventuella händelser finns på plats, med utgångspunkten att det i ett första skede skulle handla om ett mycket begränsat antal kvotflyktingar.

Folkhälsan i Sverige går först

I arbetet med att återuppta överföringarna finns Sveriges folkhälsa i första rummet. Migrationsverket har en nära dialog med Folkhälsomyndigheten för att få rekommendationer och råd om hur överföringar bör genomföras. Parametrar som kommer att beaktas vid eventuella överföringar är exempelvis riskgrupper, prognos för smittspridning i regionerna samt belastning på sjukvården i aktuell region.

UNHCR och IOM återupptog arbetet med överföringar av kvotflyktingar i mitten av juni. Migrationsverket har löpande dialoger med dem för att säkerställa att de krav myndigheten ställer inför överföringar tillgodoses.

Överföring i samråd med berörda kommuner och regioner

När överföringar återupptas kommer dessa att ske i nära samarbete och samförstånd med berörda kommuner och regioner. Migrationsverket har inlett samtal med några kommuner som är beredda att ta emot de första kvotflyktingarna. Inledningsvis handlar det om ett mycket begränsat antal personer. Migrationsverket kommer att utvärdera och följa upp överföringen tillsammans med berörda kommuner och regioner. Beroende på hur överföringarna har gått kan Migrationsverket sedan ta beslut om nästa steg och kommunicera det till alla aktörer.