Migrationsverket logotyp

2020-09-04

Nya föreskrifter om statlig ersättning träder i kraft den 1 oktober

Viktig ändring 1 oktober gällande avslut av ansvar när ensamkommande barn blir 18 år.

Enligt nya föreskrifter ska kommuner från och med 1 oktober 2020 meddela Migrationsverket om kommunen har fortsatt placering av det ensamkommande barnet efter 18 års ålder och önskar behålla ansvaret för individen, annars kommer Migrationsverket att avsluta ansvaret i sina system.

Ytterligare information om ändringen kommer att kommuniceras före 1 oktober 2020.

Mer information om ändringen finns på sidan om e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande

De nya föreskrifterna finns på sidan Lagar och förordningar