Migrationsverket logotyp

2020-09-07

Fler ersättningstyper införs i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning den 1 oktober

Ersättningstyperna "Skolersättningar för asylsökande" kommer att införas i e-tjänsten.

Den 1 oktober 2020 införs flera ersättningstyper i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. De aktuella ersättningstyperna är:

  • Asylsökande i förskola
  • Asylsökande i förskoleklass
  • Asylsökande i grundskola
  • Asylsökande i gymnasieskola

Detta innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning” ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 1 oktober 2020.

Mer information om ändringen finns på sidan för e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.