Migrationsverket logotyp

2020-09-25

Migrationsverkets inriktning för det fortsatta arbetet med överföring av kvotflyktingar

I juli beslutade Migrationsverket att återuppta överföringen av kvotflyktingar till Sverige. Bakgrunden till beslutet var att coronavirusets spridning i världen och i Sverige såg bättre ut, samt att Migrationsverket i dialog med berörda myndigheter kommit fram till att förutsättningar för att återuppta arbetet var på plats. De första överföringarna av kvotflyktingar till Sverige genomfördes i augusti månad i en liten skala.

Migrationsverket har nu beslutat om inriktning för arbetet med överföring av kvotflyktingar under hösten 2020. Uppdraget om att överföra 5 000 kvotflyktingar under 2020 kvarstår och därför har Migrationsverket tagit fram en planering där beredskap för oplanerade händelser finns.

Hittills i år har cirka 1 500 kvotflyktingar överförts till Sverige. Det betyder att ungefär 3 500 personer planeras överföras under oktober, november och december för att uppfylla målet om 5 000 kvotflyktingar i år. För många kommuner innebär det här ett mer koncentrerat mottagande än vanligt av kvotflyktingar under hösten.

Folkhälsan i Sverige går först

I det fortsatta arbetet med överföringarna finns Sveriges folkhälsa i första rummet. Migrationsverket har en nära dialog med Folkhälsomyndigheten för att få rekommendationer och råd om hur överföringar bör genomföras. Smittspridningen i Sverige följs regelbundet och utvärderas kontinuerligt.

UNHCR och IOM återupptog arbetet med överföringar av kvotflyktingar i mitten av juni. Migrationsverket har löpande dialoger med dem för att säkerställa att de krav myndigheten ställer inför överföringar tillgodoses.

Överföring i samråd med berörda kommuner och regioner

Överföringar kommer även i fortsättningen att ske och planeras i nära samarbete med berörda kommuner och regioner. Migrationsverket kommer att utvärdera och följa upp överföringen tillsammans med berörda kommuner och regioner.