Migrationsverket logotyp

2020-12-21

Reviderade ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter för ersättningar som hanteras i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning har reviderats så att ansökan endast sker för en person i taget.

Kommunerna kan söka ersättning för ett tiotal ersättningar via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Endast i undantagsfall ska ansökningsblankett användas. Därför har dessa blanketter reviderats, så att ansökan endast kan göras för en person i taget, vilket motsvarar ansökningsförfarandet i e-tjänsten.

E-tjänsten Ansök om statlig ersätt­ning

Blan­ketter för kommuner