Ännu en ersättning kan sökas via e-tjänsten Ansöka om statlig ersättning

Från den 1 januari 2021 ska kommunen ansöka om ersättning för asylsökande elever som påbörjat nationellt program via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Ansökan via e-tjänsten ska ske för kostnader som avser år 2021 och framåt. För kostnader under år 2020, ska ansökan fortfarande ske via ansökningsblankett.

E-tjänsten Ansök om statlig ersättning

Ersättning för asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder