Nya före­skrifter om statlig ersätt­ning för asylsökande m.fl. börjar gälla den 1 januari 2021

Den nya föreskriften (MIGRFS 2020:13) till förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) träder i kraft den 1 januari 2021 och medför vissa ändringar och förtydliganden gällande påbörjade fyraveckorsperioder för utbildningskostnader.

Föreskrift (MIGRFS 2020:13) innehåller nya inledande paragrafer om ersättning för utbildning, med hänvisning till 3 §, 3 a § och 4 § asylersättningsförordningen och anger i korthet:

  • att schablonersättning får beviljas för perioder under vårterminen och höstterminen,
  • att den första dagen i en påbörjad fyraveckorsperiod infaller under vår- eller höstterminen,
  • att ersättning för ett barn i förskola eller en elev beviljas för maximalt tio sådana perioder per år, samt
  • att ersättning inte får beviljas för en fyraveckorsperiod som överlappar en redan beviljad fyraveckorsperiod.

Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021 för asylsökande och tillståndssökande och oavsett om kommunen lämnar in en ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning eller via pappersblankett.

Mer information om vad ändringen även innebär för Migrationsverkets fortsatta digitalisering finns på sidan om e-tjänsten Ansök om statlig ersättning

Den nya föreskriften finns på sidan Lagar och förordningar