Sök ersättning digitalt för asylsökande i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium

Sedan den 1 oktober 2020 ska kommunerna söka ersättning för asylsökandes utbildningskostnader via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Migrationsverket ser att det tyvärr fortfarande kommer in många ansökningar via papper och vill därför förtydliga vikten av att ansökan om ersättning ska ske digitalt via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Vilka ersättningar avses?

Från och med 1 oktober 2020 ska kommunen söka ersättning enligt 3 § asylersättningsförordningen digitalt för

  • asylsökande i förskola
  • asylsökande i förskoleklass
  • asylsökande i grundskola
  • asylsökande i gymnasium.

Från och med 1 januari 2021 ska kommunen söka ersättning enligt 3 a § asylersättningsförordningen digitalt för

  • asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder.

Ansökan digitalt ska göras för kostnader som uppstår från och med 2021. Pappersblankett ska endast användas för kostnader före 2021.

Dessutom kan kommunen sedan 2019 söka ersättning enligt 5 § asylersättningsförordningen digitalt för

  • extraordinära kostnader för asylsökande enskild elev med särskilda behov (namnändrat, hette tidigare Extra och extraordinära utbildningskostnader för en asylsökande person).

Sådan ersättning kan beviljas för extra stöd för ett barn i förskola eller för en elev i skola med behov av särskilt stöd, eller för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning, det vill säga för kostnader som inte täcks av schablonbeloppet.

Vad ska kommunen göra?

Migrationsverkets enheter för statlig ersättning asylsökande kommer att kontakta de kommuner som redan har skickat in ansökan på papper sedan 1 oktober 2020.

De kommuner som ännu inte skickat in ansökan om ersättning för höstterminen 2020 uppmanar vi att söka digitalt via e-tjänsten från början. Då kan både du och Migrationsverket mycket enklare följa vad som har sökts för vilka personer och för vilka perioder. Om du ännu inte fått behörighet att söka ersättning via e-tjänsten, kontakta administratören i din kommun. Eftersom du har till den 31 mars 2021 att skicka in ansökan som avser kostnader under tredje kvartalet 2020 (från höstterminens start i augusti samt september), så finns det alltså tid att ordna med behörighet.

Undantag

De kommuner (Bromölla, Hässleholm, Gullspång, Kristinehamn och Hallstahammar) som ännu inte är anslutna till e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kan än så länge använda pappersblanketter för dessa ersättningar.

Mer information finns på sidan om e-tjänsten Ansök om statlig ersättning

Läs gärna Frågor och svar på den sidan, inklusive frågor om behörighet och administratör.