Automatiska beslut i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning

I slutet av april lanseras automatiska beslut för vissa ersättningar, vid ansökan via e-tjänsten.

I slutet av april lanseras automatiska beslut för vissa ersättningar vid ansökan via e-tjänsten.

De första ersättningstyperna som blir aktuella för automatiska beslut är Asylsökande i förskola, Asylsökande i förskoleklass och Asylsökande i grundskola.

Läs mer under Aktuellt i e-tjänsten på sidan om e-tjänsten Ansök om statlig ersättning