Informationsträffar om utbildningskostnader för asylsökande

Nu är det möjligt att anmäla sig till digitala träffar i början av maj om utbildningskostnader för asylsökande.

Migrationsverket bjuder in kommunerna till informationsträffar för att presentera vilka förändringar som har skett den senaste tiden gällande prövning av ansökningar om utbildningskostnader. Det blir även en genomgång av hur kommunen ansöker om ersättning för dessa kostnader i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig till en träff