Ersättning för kvotflyktingar med anledning av coronarestriktioner

Migrationsverket har sett över möjligheten till ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar med anledning av pandemin och de restriktioner som finns.

På sidan Ersätt­ning för vissa särskilda eller extra­or­di­nära kost­nader finns nu kompletterande information om möjligheten till ersättning för resekostnader och basutrustning. Samtidigt förtydligar Migrationsverket att det inte finns utökad möjlighet till ersättning för matinköp.