Nu kan kommunerna få hjälp med att möta ensamkommande barn på flygplatsen

Den 1 juli införs en ny rutin i samband med att ensamkommande barn som kommer som kvotflyktingar anländer till Sverige. Om en kommun inte kan möta barnet på inreseflygplatsen, har kommunen nu möjlighet att anlita Swedavia som tar emot barnet och hjälper barnet så att det kan resa vidare till kommunen.

En person som kommer till Sverige som kvotflykting har redan uppehållstillstånd när han eller hon reser in i Sverige. Det innebär att Migrationsverket inte har något formellt ansvar för mottagandet, så det kommunala ansvaret för barnet startar direkt. För många kommuner har det varit dyrt och resurskrävande att möta upp ett ensamkommande barn vid inreseflygplatsen. Det gäller i synnerhet de kommuner som ligger långt från Arlanda som är den flygplats de flesta barn kommer till.

För att underlätta för kommunerna och samtidigt säkerställa tryggheten för de barn som reser själva till Sverige, har en ny rutin tagits fram där en kommun kan välja att ta hjälp av Swedavia för transitering på flygplatsen.

Swedavia kan anlitas för transitering

Om kommunen inte kan komma till inreseflygplatsen för att möta barnet, finns nu möjlighet för kommunen att anlita Swedavia som då möter barnet. Swedavia hjälper barnet på flygplatsen, ut till ankomsthallen och ser till att han eller hon kommer på rätt flyg eller annat färdmedel för vidare resa till den anvisade kommunen.

Om kommunen möter barnet hjälper Migrationsverket till

Om en representant från kommunen möter barnet på inreseflygplatsen eskorterar istället Migrationsverkets personal barnet igenom passkontrollen, tullen och bagageutlämning ut till kommunens personal i ankomsthallen.

Informationsbrev i samband med anvisning

När Migrationsverket fattar beslut om anvisning av ett ensamkommande barn som kommer på flyktingkvoten, får kommunen ett brev med information om vad som behöver göras innan barnet kommer till Sverige. I det brevet finns mer information om hur och när kontakt med Migrationsverket och eventuellt Swedavia ska tas.

Läs mer om anvisning av ensamkommande barn som kommer på flyktingkvoten

Uppdaterad information på webbplatsen om anvisning och bosättning

Migrationsverket tog över ansvaret för att anvisa nyanlända för bosättning den 1 januari 2017. Det gäller både kvotflyktingar och personer som varit asylsökande i Sverige och fått uppehållstillstånd. Nu har informationen uppdaterats och det finns bland annat nya frågor och svar om bosättning.

Läs mer på sidan Om personer med uppehållstillstånd