Förändringar i mottagandet av ensamkommande barn

Migrationsverket gör förändringar i anvisningsarbetet avseende kommunernas mottagande av asylsökande ensamkommande barn.

Anvisningar av ensamkommande barn kommer från och med den 1 oktober att ske från Migrationsverkets Bosättningsenhet i Umeå, vilket innebär att Migrationsverkets samtliga anvisningsuppdrag nu samlas på samma enhet. Migrationsverkets uppdrag omfattar anvisning avseende

  • asylsökande ensamkommande barn som kommit till Sverige
  • nyanlända asylsökande, vuxna och barnfamiljer, som beviljats uppehållstillstånd och som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden
  • vidarebosatta, vuxna, barnfamiljer och ensamkommande barn, som omfattas av Sveriges flyktingkvot.

Beslut om anvisning av kommun för mottagande av asylsökande ensamkommande barn kommer från och med den 1 november att skickas till anvisad kommun med e-post.

Kommuner som idag saknar skyddad e-post kommer även fortsättningsvis att få besluten om anvisning via fax. För att underlätta och trygga kommunernas mottagande av beslut om anvisning uppmanar dock Migrationsverket berörda kommuner att skaffa skyddad e-post. För frågor om att få skyddad e-post med mera kan ni kontakta Migrationsverket på följande adress: windowsdrift@migrationsverket.se.

När kommunen har skaffat skyddad e-post behöver kommunen meddela Migrationsverket om till vilken e-postadress besluten om anvisning ska skickas. Om ingen specifik e-postadress meddelas kommer anvisningarna att skickas till kommunens officiella e-postadress.

Anvisningar sker huvudsakligen vardagar under kontorstid. En anvisning avseende asylsökande ensamkommande barn innebär en i det närmaste omedelbar övergång av ansvaret för barnets omhändertagande från ankomstkommunen till den anvisade kommunen. Som en följd av detta måste er e-postadress gå till en e-postlåda som bevakas löpande under arbetstid.

Från och med den 1 november 2021 gäller följande kontaktuppgifter vid frågor om anvisningar avseende kommunens mottagande av asylsökande ensamkommande barn:

E-post:

ensamkommandebarn-rapport@migrationsverket.se

Post­a­dress:

Migrationsverket
Bosättningsenheten
Box 413
901 08 Umeå

Telefon:

010‑485 52 11

Tele­fontid:

Måndag–fredag 09.00–12.00. Om du behöver nå samordningsfunktionen utöver telefontiden går det bra att mejla till oss så kontaktar vi dig.

Ytter­li­gare kontakt­vägar:

Kontakt­upp­gifter för kommuner i frågor som gäller ensam­kom­mande barn och ungdomar